بیات...

حرفها بیات میشن و اتفاقا پشت هم می افتن 

چن تاشو جمع کنم برای فقط 24 ساعت نسیه؟

 سرعت بر مجذور ثانیه! جا نمیشه! حجمش جواب اینهمه شتابو نمیده!!!

دلم برای یک عصرانه گرم تنگ شده

کی فکرشو میکرد؟

حداقل های زندگی! 

لعنت به سهمی وارونه زندگی من که همه چیز سر میخوره از روش! 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید