هفته شلوغ گذشته

اعتراف به کاستی ها مثل سوزن تو گوشت کردنه میبینی و میکنی تو گوشت و آخخخخخخخخ

اره مصاحبه آخری رو موقع صحبت انگلیسی گند زدم و تقریبا هیچ جمله ی انگلیسی رو درست ادا نکردم و در منگنه بدی احساس فشار میکردم و افتضاح شد!

مریضی کل خانواده ام تو این یه هفته گذشته از یه ویروس مزخرف اومد رو همه اش و حالا بعد یک هفته شلوغ فرصت فکر کردن دارم

دلم میخواد بگم از درونم اما میترسم 

اعتراف به کاستی ها پیامدهای بدی داره 

گفتنی ها زیاد و ترسها دوچندان 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید