برق زدگی و شخصیت برتر

اینکه روی بد بیشتر آدما رو من میبینم و در برداشتم تجدید نظر میکنم درموردشون به نظرم ربط مستقیم داره به عدم بی تفاوتی من

وقتی خیلی ها رو آدم حساب نکنی و براشون تره هم خرد نکنی و به روی خودت نیاری که فلانی آدمه، با هر نسبتی چه سببی چه نسبی! دقیقا میشه گفت که احترام خریدی برای خودت کرور کرور

درواقع هرچه بیشتر میزنی تو برق عزیزتری

قول دادم به خودم که بلند فکر نکنم دیگه و نگم چی تو سرم میگذره اما نمیدونم چرا هی نمیشه

لیاقت خیلی ها واقعا فقط کنار گذاشته شدنه،لیاقت هیچ احترامی رو ندارن

حتا... 

مهم نیست دور من خلوته، مهم نیست که میبینم چه کسایی که به من بی احترامی کردن و منو خرد کردن و دقیقا احترام به کسی میزارن که خردشون کرد، مهم نیست اما این چیزا چی رو میخواد به من بگه جز اینکه بزن تو برق و هیچکس و آدم حساب نکن؟ هرچه آدما رو از بالاتر نگاه کنی کوچیکیشونو بیشتر درک میکنی

ذات آدمی دچار نفهمی های خود منفعت گراست اینو قبلا گفتم

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
مسکوب

... بله عزیزم البته که خیلی ها بی لیاقتن نباید توجه کرد بهشون ... دوستم لطفا راحت باش و حداقل اینجا اگه نامحرمی نیست البته بلند فکر کن و راحت باش ....