وسواس

خواب دیدن اونم وقتی بیشتر مواقع تو خواب یاکفشامو گم میکنم یا یه سری آدم آزار دهنده آزارم میدن و گم شدگیم جایی که هرگز ندیدم از خوابیدن بیزارم میکنه 

عجبب ترین قسمت خوابم اینه که وقتی پا میشم خوابه دست از سرم برنمیداره

مامان دیشب گفت چرا اینقد پی حرفو میگیری؟ فکر کردم راست میگه ا!

داشتم از زن داداش دومی میگفتم که روابطش معمولا ادامه دار نمیشه گفتم نکنه منم اینطوری ام؟ نه اصلا منم اینطوری ام و وقتی چندبار از یکی دلخور میشم دیگه نمی بخشم مثل دوستای او و... 

خانوم ساکتو دیدم فکر کردم نکنه منم شبیه اونم و چی میشه که یه خانوم اینجوریه و وقتی تیکه مینداخت و میخندیدیم گفتم چقدر با مزه است اما چرا تو ذهنم دارم هی فکر میکنم کاش اینجوری نباشم؟

این اعتراف سنگینی اما این شخصیت من اصلا دوست داشتنی خودم نیست تنهایی زیاد فکر میکنم فرصت برای فکر کردن حتا به ظرفای شسته شده ای که لک آب دارن و فرش که رنگش برگشته و...

این 

این وسواس ها منو خسته میکنه

فکرهای وسواس گونه و گیردادن های الکی و درون من که غوغاست

بدترین بخش همه ی این فکرها و وسواس ها هم تو خواب گیرم میندازه و صبح که پامیشم انگار نه انگار خوابیدم

.../ 0 نظر / 16 بازدید