نداریم !!!!! خلاص

پارتی بهترین بخش روابط ادمه

مثل قندیه که تو دهن آب شه و تو خبرت نباشد که شکرگران شد یا ارزان

دلم میگیره از اینهمه نداری ها

پارتی نداریم

رابطه نداریم

ضابطه نداریم

چن برگ روزنامه داریم و چندین تا سایت که تنها شغل شغلی که توش میشه پیدا کرد منشی ِ!

قدیما هم اینجوری بود؟

یا جدیدا مد شده اینقدر منشی؟

خوش بحال تموم کسایی که خوشحالن از شغلشون از سمتشون از همه چیز

 باید یه کاری کنم اینجوری نمیشه رسسدیم آخر فروردین

تف به ذاتت زنیکه که یه سال منو به چه روزی انداختی 

/ 0 نظر / 18 بازدید