کی با اوناست

از مصاحبه نفس گیر که اومدم بیرون تو یه مسیر پراز خاطره که داشتم حرفامو مرور میکردم قدم زنان فکر کردم شاید اون دختره رو تو صف تاکسی همیشگی اون چن ماه همکاری ببینم، ساعتو نگاه کردم و فکر کردم الانا میرسه قدم هامو تندتر کردم و فکر کردم بزار ببینه و فکر کنه از سر کار اومدم تا اون نشیمنگاه متزلزلش بسوزه

رسیدم سر خطو چشم چشم کردم نبود، درونم مکالمات به شلوغی رسیده بود،یکی میگفت بیاد فکر میکنه که بیکار نموندم و یکی دیگه میگفت مگه براش مهمه یکی دیگه مبگفت کاش بیاد ببینه و رومو برگردونم و... هی میگفتن که یه ون واستاد. سوار شدم و فکر کردم بهتر ذهنم آروم تره 

زیر پل افسره اشاره میکرد از یه مسیر دیگه برن ماشینا اما ونی که سوار بودم از مسیر درست رفت و پشت ترافیک موند که یهو یه پرایده نو هاشبک روکش صندلی دار بغل شیشه من واستاد! خودش بود با همون دهن نیمه بازش که بخاطر دماغ عملیش نمیتونست نصف بکشه با دماغش باهمون تیکش که لبشو میداد بالا،  فرمونو سفت چسبیده بود از شدت ترس مثل همیشه! نگاهمو برگردوندمو ترافیک باز شدو  گفتم دیدی نشیمنگاه کی سوخت؟

ورودی همتو پیچیدیم و اون نپیچید

درونم اینبار حرفها درگوشی شد!

یکی میگفت حالا هی تو بگو خداازت نگذره دیدی؟ اون یکی میگفت کی میدونه آخه؟ میخواست 206 بگیره شد پراید! یکی میگفت عوضش صفره! 

یکی میگفت خدا از کی نگذشت؟ از تو یا اون؟ حساب بانکی تو لاغر شد جیب اونا پر!

یکی درونم گمونم میون اون دعواها حرف خوبی زد! خدا مال آدمایی که بد میکنن! 

یعنی حقیقتش اینه که زرگن اینجور آدما گلیمشون سبکه زود از آب میکشنش بیرون 

شایدم من بدکردم نمیدونم

داداش عصبی که عقیده داره اشتباه از من بوده! 

راستی واقعا اگه خدا با ماست کی با اوناست؟

............

پ.ن:

1. اگاهم به اینکه ظاهر زندگی کسی با باطن زندگیم یکی نیست 

2. میدونم همه چیز پول نیس

/ 1 نظر / 17 بازدید
الف ب

هيچ كس هيچوقت تا با كفشهاي تو قدم نزنه ، نميتونه قضاوتت كنه . هر جايي كه هستيم حاصل انتخابهاي ماست .. چه درست و چه غلط ... پاي خدا از اين مقوله كناره . اميدوارم مصاحبه جواب مثبت بگيري .