نکنید بابا

استاد عجیب و هیزی که آدم فکرشو نمیکنه اینجور آدمی باشه به دوست آدم میگه شما ازدواج کردین؟ و دوست آدم ناراحت میشه و بهش برمیخوره و فکر میکنه مگه من چطوری ام؟و پرسیده چطور و اون گفته معلومه زن هستین میخواستم چیزی بگم و میره! و ناراحتیش جوریه که هی باهاش حرف میرنی تا آروم شه وبهش میگی مقعنه رنگی نپوش که یارو هم گیر نده کلا به مقنعه رنگی ها گیر میده و هفته بعد میبینی با مقعنه رنگی که هیچی با بوت ساق دار میاد!! و تیک میزنه با یارو درحد بنز!

به دختره میگی زنگ نزن از یه ساعتی به بعد و درکمال پرویی یه تک اینقد رنگ میزنه که برمیداری و  بهش هر چی از دهنت درمیاد میگی و میگه شوخی کردم چت شد اخه!

کنار دختره میشینی هرجور حرف میخواد میزنه و تیکه میندازه و تو نمیتونی با اونهمه عصبانیت جوری جوابشو بدی که هم آروم شی هم اون خفه شه! 

و...

بعد میگن غیبت نکن

بابا بساط غیبت و با همین کاراتون خودتون ایجاد میکنید بخدا! خب مجبوری ابراز ناراحتی کنی و بعد آرا وارا کنی بیایی از یارو دلبری کنی! یا اون یکی و اون یکی و اون یکی ها!

کثافت دنیا رو برداشته فقط مال کانال های جم نیست!!

/ 0 نظر / 17 بازدید