سکوت

این پیله ی دور من دست من نیست

سکوت و گاز گرفتن لب از گفتن ها و فکرهایی که همیشه تندتر از هرچیزی بافته میشن منو از حرف زدن منع میکنن 

سکوت همیشه علامت رضا نیست

گاهی کسی سخن نگفتنش را عهد می بندد برای خیال راحت همچون خواب راحت دوراز شتر 

........

پ.ن. آن چه مرا له کرد سخن نبودو نیست 

کار از سخن گذشته مغز استخوانم میسوزد

پ.ن: نقل این حرف ها چیزی رو بر من القا نکرد و نمیکند چرا که ریشه ی دوانده این همه قضاوت و من از قضاوت پیله گزیده ام

/ 0 نظر / 17 بازدید