احمقانه است

هربار که پیش میاد استرس میگیرم و اعتماد به نفس به عدد این ماه ها پایین و پایین تر اومده 

میترسم و هی به خودم دلداری میدم اما انگار هیچی بلد نیستم و من موندم و یه دنیا خالی 

اینکه هنوز تو ذهنم با کوچکترین مطلبی یاد اون محیط کثافت میوفتم و تو خواب و بیداری میجنگم باخودم برای خیلی چیزا ازیتم میکنه و تا مادامی که چیز جدیدی ذهنمو پرنکنه این لعنتی هیچ جا نمیره!

اینکه اینقدر پشتم خالیه بدترین حس دنیاست،لعنت به رانت، به تموم آدمایی که من تا پارتی نداشته باشم باور نمیشم

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید