گاهی دلم میخواد مثل یه بچه ی کوچیک لجمو از تموم دنیا نشون بدم،وقتی دیده نمیشم یا کم دیده میشم یا اونجوری که باید دیده نمیشم

من حقم نیست باور کن 

خدایا میفهمی؟

تمام طول کل این هفته ها پشت به حق هام کردم و تو سکوت محض با چرخیدن تو هزاران اپلیکیشن مزخرف خودمو گیج خواب کردم که  غصه هام یادم بره و اشکام به حدی  نرسه که چشمام پف کنه وتموم شه و انگار تموم نمیشه 

وقتایی که نماز نمیخونم سنگین تر میگذره

نمیدونم شایدم حقمه نمیدونم

زندگی قرضی و اینجوری، زندگی مزخرفی که شادی در نه توی تنگی گیر کرده

کاش میتونستم لجمو از تمام دنیا یه جوری خالی کنم

بچه که بودم دلم میخواست شکم خدا رو پاره کنم اما حالا نمیدونم خودم میخوام که اینجوری میشه و پیش میره یا خدا 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید