94

آخیش 

خدایا شکرت

سال نوی همه مبارک

زندگی بهتر خواهد شد

یارب نظر تو برنگردد

/ 2 نظر / 20 بازدید
میرزا

عیدتون مبارک

الف ب

ديرگاهي است كه افتاده ام از خويش به دور شايد اين عيد به ديدار خودم هم بروم.