.......

آدمیزاد باید بگوید آب و بخورد بگوید نفسو بکشد وگرنه مرده است .

                                                         « عباس معروفی »

....................................

                                                                    تا بعد یا حق

/ 4 نظر / 2 بازدید
يه غريبه

، واقعا که.... تا بعد...

مهرآبان

سلام دوست عزيز آپ کرديم سرافرازمون می کنی اگه بيای . در خيابان های خلوت باران که می بارد تنها شاعران و ديوانگان به قدم زدن های جدی می پردازند.

يه غريبه

ازت خبری نيست ،‌هيچ معلومه که کجايی؟؟؟