کاش

استرس بیکاری و ارسال رزومه  به شرکت های مختلف و مصاحبه و نگرانی

چشمم ترسیده از محیط های کاری از همکاری از مدیر عامل 

نگرانی از بودن کنار آدمهایی که محل کار براشون جایی برای خالی کردن عقده هاشون، برای برتر کردن خودشون به هر قیمتی 

هرروز که از بیکاریم میگذره بیشتر درون خودم میرم و ترسوتر میشم 

اینروزها همش دارم فکر میکنم به اینکه تا آخر دی کاش نفس عمیق بیاد 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید