خالی

نوشتنم نمیاد!

روزی دو سه بار میام و اینجا رو باز میکنم که بنویسم اما هیچی جدید نیست و نوشتنم نمیاد و خسته ام از اینهنه بد بیاری، نه بیاری

آخدا منو به گناه کبیره ات نزدیک نکن! 

کورسویی از امید برام نمونده  

میفهمی؟

 

/ 0 نظر / 20 بازدید