زندگی سلام!

دنیا میشه کف دست شایدم کوچکتر وقتی مادر آدم اروم پای ظرف شویی برای غریب بودنش اشک میریزه!  سخته وقتی با بغض بگه نه ارثی از پدر داشتم نه شوهری که زورش کنم! مامان بچه های من شوهر مردمن! 

چی بگم خدایا! 

دمت گرم 

من مثبت می اندیشم چشم شما گربه برقصون

/ 0 نظر / 47 بازدید