اهای یارو

کار هرروزم شده باز کردم یه سری جزوه دانلود شده و خوندنشونو و غرق شدنم در هزاران هزار فکر بی انتها

صفحه سفید جزوه های کپی گرفته شده میشه مانیتوری کوچیک برای دیدن و یادآوری برای مرور کردن برای حرص خوردن و دندون قروچه برای عصبی شدن و بغض

اینکه خدا داره نگاهم میکنه کاملا ملموسه اما اینکه میبینه و بازم فقط نگاه میکنه جالبه

ای که دستت میرسد کاری بکن!

  

/ 0 نظر / 17 بازدید