دوباره ها

هر بار انگار اولین باره 

نه با اون شدت اما سخته آسون نشده تو کل این مدت! 

گم میشم تو خودم و انگار درونم خالی میشه از هر چیزی حتا حس درس خوندنم میره 

خدایا کاش گاهی پا به پای آدمهات میشدی، لذت و هیییی میکشیدی و قدم زنون کیف میکردیم باهم

اینهمه آدم خسته و ناراضی و ما...؟

چی بگم تو حکمتت اندر یه خمم 

/ 1 نظر / 17 بازدید