چه خواهد شد؟

روزها بلند شدن و هوا بوی یاس میده با نسیم خنک بهاری 

بوی بهار داره میاد و من خوشحال نیستم،یه جوری غمگینم که انگار یادم رفته خوشحالی

دلم گرفته، دلگیرم از همه چیز 

از کی میتونم گله کنم؟

برادری که بد کرد؟ همکاری که داغونم کرد؟ hr شرکت ها که منو ناامید میکنن؟ یا تموم شد  

Recommendations job 

مزخرفی که هرروز میخونم و هرروز بدتر میشه؟

آخرین شرکتی که رفتم تو محل کار سگ داشتن با وضعیتی شبیه اروپا و hr شرکت بیشتر از اینکه همکار بخواد یه ربات میخواست استخدام کنه

هرروز ناامید تراز دیروز 

پارسال این موقع داشتم به چی فکر میکردم و امسال دارم به چی فکر میکنم؟

چه خواهد شد؟ 

فقط خدا میدونه

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید