آذر زیبا

91.9.19

مرا یاد هست، عصر انروز میان انهمه گرفتاری نفس عمیق بعد چای

خاطره ی عجیب روزی ابری

خاطره ای زنده تا مغز استخوان 

یادم هست، می ماند 

/ 2 نظر / 17 بازدید
الف ب

خوبه ... بزار بمونه . اونايي كه نبايد ميموند خوشبختانه از ياد رفته

الف ب

چه فرق دارد ... آبادي بالا ... آبادي پايين