حرفای بقیه منو داغون میکنه

حرفام چیزایی که میخوام تکراری و تموم نشدنی! 

مثل الان که نیاز دارم به خالی کردن بغضم که شده مهمون تموم روزهام

انگار هیچ چیزی هیچوقت وجود نداشته برای خوشحالی برای امیدواری

پشتم خالیه انگار 

دیدن یه سری ادمای نزدیک که تموم حرفشون هول بخش مهمی از زندگی تو بود و بیخیالیشون در مورد یه سری مسائل و متهم کردن عنصر مهم زندگیت جلوی چشمت در مقابل خونسردیشون انگار مغزمو استاپ کرده

/ 0 نظر / 18 بازدید