امشب عجيب چتيدم!!!!!!!

    ارزش احساس به مدتشه نه به شدتش 

چقدر امروز این داره تو کله ام صدا میکنه این نیچه هم بد جوری گاهی وقتا  مخ آدمو چت مغز میکنه آآآآ

ای بابا

فاش میگویم واز گفته ء خود دلشادم

                  بنده ء عشقم و از هر دو جهان آزادم

طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق

                  که در این دامگه حادثه چون افتادم

بی خیال  امشبم کامپیوتر مفت گیر اوردم آ04.gif  ای بابا دلم میخواد بنویسم اما ... ؟!

                         بیخال حالا تا بعد

/ 14 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ويرانه

سلام.دوتاپست زدی منو خبرنکردی اين چتيدتم که نوشتيوچه جوری بايدخوند؟به کسرفاءالفعل؟يابه فتح فاءالفعل؟ فکرکنم بدونما.البته يه زمانی برام معنيش کردن.فکرکنم اشتباه معنی می کردن.خودشونم انگارنمی دونستن.ولی اون اين شکلی به صورت فعل استفاده نمی شد.اسم بود.يه فحشی بودانگار.نمی دونم! نگاه کن انگاراومدم کلاس ناسزاگويی!چه سوالامی پرسم!

ويرانه

بينيم ... اومدی سوال به اون مهمی روبه اين راحتی ول کردی رفتی؟بازمنوکاشتی رفتی؟تنهاگذاشتی رفتی؟ فکرکردی ازاون ای باباهای معمولت می گی و می ری و تموم؟نخير!حالايه پستی زدم توش يه جوابايی نوشتم واسه اون سواله.جواب نوشتم اين هوا!نيستی که بادستم بهت نشون بدم چه هوا!حيف! کلی غلط غلوط داره ها.ولی خوب...اين عقل من انقدرقدمی ده ديگه.بيشترازاين نمی تونم فعلاْ.حالاتومی یای می خونی و بعدم می ری تحقيق می کنی می يای جواب درستوبهم می دی تابفهمی يه من ای باباچقدرکره می ده!فهميدی؟

ويرانه

نيای اين سری بگی ای ماما! بيادرست و حسابی جواب بده. اين نيچه ازمن مهم تره؟يه شب می چتدت(چی چتدت؟؟؟؟؟؟؟؟)بعد سوال منوجواب نمی دی؟فکرکردی!

امير

جمله جالبی بود ... :) ... در چه حالی؟

امير

راستی ... عيدت مبارک

ويرانه

سلام. مرسی که اطلاعاتمو درمورد ناسزاها کامل می کنی!يه سوال ديگه هم دارم.اين اوشکول که همه می گن يعنی چی؟غرومپف و آزگل و الدنگ و ... روهم بگو.باورکن که نمی دونم.می خوام لااقل اگه کسی بهم همچين چيزايی گفت بدونم منظورش چيه! راستی آدم برفی داره فصلت می ياد.حالامايخ می زنيم و تو دلت گرمه که آب نمی شي.به قول خودت ای بابا...به قول خودم هی!هعی!هعييييييييييييی!

ويرانه

مي گفت بايد هراعتقادي رو كه به طريقي ارثي بهمون رسيده تجزيه و تحليل كنيم و دوباره بهش معتقدبشيم.كوركورانه قبولش نكنيم.مي گفت بايد مغزرواز مفاهيم ارثي تخليه كرد و ... .اما هيچ كدوم رونبايدرها كنيم؛ مگه اينكه چيزبهتري جايگزينش كنيم.(شايدم برداشت من ازحرفاش اين طوربوده و منظوراون چيزي ديگه اي بوده.) بازهم اين آيه رواينجا مي يارم: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً ترجمه ي آيتي : از پى آنچه ندانى كه چيست مرو، زيرا گوش و چشم و دل، همه را، بدان بازخواست كنند. آيه ي 36 سوره ي اسراء اگه اشتباه نكنم اين آيه ربط زيادي داره به اين مبحث. اينم بگم كه دروردچيزايي كه گفتم ممكنه اشتباه كرده باشم.

ويرانه

اعتراض مي كنم.من مي گم مرجع تقليد امام نيست.ازطرف خداانتخاب نشده.فقط پيامبران و امامان و شايدهم نايب هاي حضرت مهدي(عج)ازجانب خداانتخاب شدن. اينطورفكرمي كنم.ولي مراجع تقليد ازجانب خداانتخاب نشدن.براي همين هم دلم نمي خواد يكيشونوانتخاب كنم و بعدچشماموببندم و دنبالش برم.مي گم مثل اينكه مي خوام برم دنبال طبيب ، اگه حرفاي اون طبيب باعقلم جوردرنيومد، برم بابقيه ي اطباهم مشورت كنم.خودمومجبورنكنم عقلموزيرپابذارم و بگم من نمي فهمم.مي دونم كه ممكنه نفهمم.وعقل روخطرهايي تهديدمي كنه.مي دونم كه مفهومي به نام خطاي تفكروجودداره كه براي جلوگيري ازاون علمي به نام منطق بنيانگذاري شده.همه ي اينهارومي دونم.ولي بااين حال ترجيح مي دم وقتي درموردمطلبي شك دارم، برم تحقيق كنم.كوركورانه قبولش نكنم.ولي اگرهم يه مسأله اي رونتونستم بپذيرم، به طوركلي رهانكنم.يه وقتي يه نفرمي گفت درباره ي همه چيزبايدفكركرد.

ويرانه

برای جلوگيری از برخی اشتباهات پستی زدم که برات اينجا کپی پيستش می کنم.واسه اينکه زودبه زوددارم پست می زنم و مدام شماهاروتوزحمت می ندازم که تا وبلاگم بياين. سلام.درمورد مرجع تقليد خواستم توضيحي بدم.من به هيچ وجه نمي گم بايد كنارش گذاشت.آداب ظاهري به هرحال عضوي ازدينه.وفكرهم نمي كنم كه فقط مال عوامه.همين آداب ظاهري دين كلي معنادارن.مناسك حج دكترشريعتي رو خوندين؟تمام اعمالي كه مادرحج انجام مي ديم معني دارن.فقط مسائل ظاهري نيستن.بيهوده نيستن.فلسفه دارن.من واقعاًبه اين معتقدم.من اگه بخوام فقه روكاملاًرهاكنم نمي دونم نماز عيدفطرموچطوربايدبخونم!

بيدل

گر همسفر عشق شدي، مَرد سفر باش ورنه، رهِ خود گير و يکي راهگذر باش