12 ماه

3 روز دیگه میشه 12 ماه 

در چرخشی از روزها و شب ها و ساعت ها و ثانیه های سخت شد 12 ماه 

یادم میاد به اونهمه غربت و ناخودآگاه هنوز هم که هنوزه اشک میریزم

12 ماه گذشت 

به سخترین شکل ممکن گذشت اما گذشت

یارب نظر تو برنگردد 

برگشتن روزگار سهل است 

/ 0 نظر / 19 بازدید