در این غوغا که کس کس را نپرسد

                 من از پیر مغان منت پذیرم

خوشا آن دم که استغنای مستی

               فراغت بخشد از شاه و وزیرم

................

            ا ی بابا

من مقصر نبیدم صفحهء نظرات باز نمی شه  

این پرشین هم ما رو گرفته نمیهش نظر داد خب من چکار کنم ؟!!! :-((

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
شايان ( آشيل آذرمهر )

سلام دوست خوب و گرامی من . آپ کرده ام . حضور عطر آگینت را به انتظار نشسته ام . سرافرازم کن . ارادتمند همیشگی : آشیل آذرمهر .

بيدل

عشق اگر آیت گناه شود عشق بـُگزین و جز گناه مکن

شايان ( آشيل آذرمهر )

سلام دوست خوب و گرامی من . آپ کرده ام . حضور عطر آگینت را به انتظار نشسته ام . سرافرازم کن . ارادتمند همیشگی : آشیل آذرمهر . عشــق یعنی همکلام چشمه و مهتــاب و تــــو . عشــق یعنی در کلامـــــت معجزه . عشــق یعنی در سلامت راز وناز . عشــق یعنی در نگاهت اشتیـــاق . عشــق یعنی در وجـــودت انتظار . عشــق یعنی در نهادت وصـل یار . عشــق یعنی در فراقت اشک یـار . عشــق یعنی درهر نفس صد جاذبه . عشــق یعنی صد سخن در یک سکوت . عشــق یعنی یک فراز و صد فـرود . عشــق یعنی صــد ســلام و یــک وداع .......

...... ای بابا