94/1/27

تو ذهنم داشتم مرور میکردم و درد امونمو بریده بود

خوب بودم اما نبودم

فکر به افتادن از اسب منو میخوره، اون موقع هم داشت میخورد حتا وقتی به زبون آوردم هم داشت منو میخورد

از صبح سایت های مختلفو زیرو رو کردم و چن جا زنگ زدم و فکر کردم چه کار باید بکنم؟

سریال دیدم که یادم بره که عصر بشه که من برای فرار از اینهمه فکر بیام بیرون

خب هیچکس نمیدونه دقیقا در صدم ثانیه چقدر فکر میاد تو سرم 

از دست خودم عصبانی میشم وقتایی که نباید از کوره در برم و میرم 

وقتایی که بغضم میاد و میخندم 

وقتایی که کسی نیست و من های های گریه میکنم با یه موزیک!  با یه فکر کوچیک با یه... 

امروز چقدر طولانی گذشت

حالم خوبه 

واقعا بدتراز اینم بودم اما خدایا چرا من دقیقا اینجاهای زندگیم هی گیر میکنم؟

امشب دلم گرفته 

گریه دارم 

خدایا شکرت 

 

پ.ن: آهنگ بخشش حمید صفتو خیلی اینروزها دوست دارم هی گوش بدم

 " از چی بگم

از حالم؟ خودم؟از فردام؟

دست بردار!!!!

منو تو این حال خودم بذار و برو دست بردار
از تو نه از خودم پُرم

تو این حال خوبم ترکم کن
دنیا خارم کرد

دنیا قانعم کردم دنیا ..

درکم کن "

/ 0 نظر / 23 بازدید