23 کرومزوم و سنگی سفید

من خیلی بچه بودم، شاید فقط 5 سال! 

هنوز باور اینکه سنگ قبر سفید با گلهای سیاه پدرمه برام ممکن نبود، هنوز نمیفهمیدم ورشکستگی یعنی چی حتا با سفره خالی که فقط جا نونیش پر بود!  نمیدونستم قیم یعنی چی، حتا یتیم هم نمیدونستم یعنی چی حتا وقتی همه با ترحم نگام میکردم!

یه خانوم پیر که سردو گرم زندگی کشیده بود، که سختی کم نکشیده بود به من میگفت پدر سگ!

و من برای اینکه دوستم داشته باشه هرکاری میکردم! یادمه برای اینکه خوشحالش کنم برای اینکه دوستم  داشته باشه دستشویی کثیف و بو گندوشو با برس شکسته تو دستشویی اینقدر سابیدم که مچ دستم درد گرفت و برس شکسته لیز خورد از دست کوچیک و خسته ام و رفت توچاه دستشویی که شد پتک بی عرضگی من  تو سرم و درد مچ شد همیشگی زندگی من!

من فقط 5 سال داشتم و گاهی دلم میخواست برم تو کمد عمیق آشپزخونه  اش قایم شم و هیچکس پیدام نکنه اما همیشه میترسیدم بعد پیدا شدن باز اون سنگ قبر سفیدو سگ خطاب کنه! 

من فقط 5 سالم بود اما هنوز که هنوز بعد از گذشت 24 سال هنوز که یادم میاد اینقدر دندون رو هم فشار میدم که دندونام قفل میشه و زبونم سنگین میشه و فکر میکنم چطوری دلش میومد منو با اون جثه ی نحیف و روبروش بشونه و هرچی لایق خودشه رو بارم کنه؟ 

هنوز وقتی حرفش میشه حتا وقتی نوه های عزیزش میخوان از خاطرات خوش خونه ی مادربزرگه بگن من غریب میشم و میترسم و استخون مچم تیر میکشه و دندونهام انگار دارن خورد میشن! 

میتونم درکش کنم 

اما 

اما گناه یه بچه ی کوچیک که 23 تا کرومزونش از دختر اونو 23 تاش از یه سنگ قبر سفید ِ و کمتر از 5 سال سن داره چیه؟

نمیدونم

دندونهام داره تو دهنم خورد میشه 

کاش یادت نمیافتاد 

من خودم شبیه خواب یادمه که ار پله های اون خونه ترسناک قل خوردم و افتادم و سرم از پشت به لبه ی یکی از پله های سنگی که سه تا برش اول هر پله داشت خورد و اون لحظه فقط فکر میکردم اگه چیزیم میشد حتما به داداش کوچیکه میخواد بگه پدر سگ همتون فقط دردسرین!

خندوانه با یه عالمه بچه ی کوچیک که پادشاه خونه ان خاطرات بدی رو زنده کرد 

کاش امشبو نگاه نمیکردیم

/ 2 نظر / 35 بازدید

دوست من اینا حرف مفت نیست ..یه روزی باید بایستی و شجاعانه نگاه کنی به گذشته ها و اونقد بزرگ بشی که همه رو ببخشی و بعد اون سیاهیا که رو زندگی الانت سایه انداخته رو بریزی دور همشو..این یعنی بزرگ شدن و تا به این مرحله نرسی و از رنجایی که رو دلت مونده نگذری هیچوقت نمیتونی به آرامش و رهایی برسی.. بزرگی خرج داره زحمت داره درد داره ولی بزرگه می ارزه