آرام چون برف زمستان

روزمرگی های طعم دار .....

 
گفتند .... .
نویسنده : snowball - ساعت ٢:٠٢ ‎ب.ظ روز ۸ بهمن ۱۳۸٥
 

گفتند برو هلا تو صاحب قدمی

                            اما ؛

                            سد را چه کنم ؟

گفتند بکش همین نفس از آن توست

                              اما ؛

                          چه دمی ؟! بازدمی ؟!

گفتند رقم بزن ، تو صاحب سمنی

                         کو جای سمن ، در این خم یاسمنی ؟

                                                    « آدم برفی ___ 6/11/85 »

...............................................

خیلی وقت بود این شکلی ننوشته بودم یعنی از خودم ننوشته بودم نه ؟! حوصله ء ادامه دادنشو نداشتم خیلی وقت بود دیگه هیچی برای نوشتن نمی یومد ( ).

هفتهء خیلی سنگینی رو پشت سر گذاشتم . نمیدونم چرا یه روزایی انگار همه چیز دنیا حتی ذرات هوا هم سوال داره . سخته جواب دادن بهشون . نمیشه به هیچکس گفت چته چون خود آدمم نمی دونه چه مرگشه ! فقط انگار مسخ ِ مسخم و نگاه میکنم به همه چی اما حتی نمی بینمشون ، می شنوم اما گنگ ... تازه همه چیز و همه کس هم بسیج میشن که رو یه چیز متمرکزبشن ود ِ بیا ........ .

 ای بابا بیخیال خل شدم دوباره ...... .

                                                       تا بعد یا حق