آرام چون برف زمستان

روزمرگی های طعم دار .....

 
الغياث...
نویسنده : snowball - ساعت ٩:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
 

 

درد مارا نیست درمان الغیاث    

                               هجر ماررا نیست پایان الغیاث

دین و دل بردندوقصدجان کنند

                              الغیاث از جــــور خوبان الغیاث

در بهای بوسه ای جـــانی طلب

                             می کنند این دلســـــتانان الغیا

خون مارا خوردند این کافردلان

                            ای مسـلمانان چه درمان الغیاث

همچوحافظ روزوشب بی خویشتن 

                            گشته ام سوزان و گریان الغـــیاث

 

                                                            « حضرت حافظ  »