آرام چون برف زمستان

روزمرگی های طعم دار .....

 
يه سال گذشت ؟!؟!؟!؟!؟
نویسنده : snowball - ساعت ۳:٤٩ ‎ب.ظ روز ٤ بهمن ۱۳۸٤
 

فکر کنم داره بلاگ نويسيم يه ساله ميشه ؟؟؟؟؟ پارسال همين موقع ها شروع کردم با اين شعر ...

 دانی از زندگی چه ميخواهم ؟

                              من « تو» باشم « تو» پای تا سر« تو»

زندگی گر هزار باره بود

                              بار ديگر « تو» بار ديگر « تو »  

                                             ( فروغ )

خيلی بيشتر از هميشه تنها شدم ...... شايد خودم دارم زياديش ميکنم اما حالا که فکر ميکنم از پارسال خيلی تنها تر گوشه گير تر شدم ...... خيلی ها رفتن خيلی ها اومدن اما ؟!!!!  اما تو اين يه سال کلی دوست مجازی باحال پيدا کردم که خوشحالم ... سايتون هميشه پا برجا .  هنوزم از اين شعر خشته نشدم شوپولی جونم .

                          مخلص همهء شما آدم برفی  ... تا بعد يا حق .....