آرام چون برف زمستان

روزمرگی های طعم دار .....

 
عناوین مطالب وبلاگ "آرام چون برف زمستان"

» لعنت بهت پرشین بلاگ :: ٢٩ شهریور ۱۳٩٦
» زندگی سلام! :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٤
» 23 کرومزوم و سنگی سفید :: ٢۸ امرداد ۱۳٩٤
» هفته شلوغ گذشته :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٤
» آه :: ۱۸ امرداد ۱۳٩٤
» تنهایی پرهیاهو :: ٩ امرداد ۱۳٩٤
» دبه کردن :: ٥ امرداد ۱۳٩٤
» 94/4/29 :: ۳٠ تیر ۱۳٩٤
» هیییییییییییییییی یه هییییی داغ :: ٢٧ تیر ۱۳٩٤
» صرفا جهت خالی شدن دلم :: ٢٦ تیر ۱۳٩٤
» کاشکی هایی کشکی که فقط دق میدهند! :: ٢٦ تیر ۱۳٩٤
» خالی :: ٢۳ تیر ۱۳٩٤
» مغز رد داده شده من :: ۱٢ تیر ۱۳٩٤
» مسخره است!!!' :: ٩ تیر ۱۳٩٤
» شب و تنهایی :: ٢٩ خرداد ۱۳٩٤
» ذره بین :: ٢٧ خرداد ۱۳٩٤
» بیعاری و بی خیالی ام ارزوست :: ٢٥ خرداد ۱۳٩٤
» 20 خرداد 94 :: ٢٢ خرداد ۱۳٩٤
» 30 سالگی :: ۱٩ خرداد ۱۳٩٤
» هر روز بدتر از دیروز :: ۱۸ خرداد ۱۳٩٤
» عمر گران بگذر ز من :: ۱۳ خرداد ۱۳٩٤
» رمان خوانی های عجیب من :: ٧ خرداد ۱۳٩٤
» تموم شد94/2/29 :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» داری خوب میزنی ! :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تیاتر،ترس و اضطراب :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٤
» فردا اتفاقهای خوبی میوفته! بگو ایشالا !!! :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» خیره ایشالا :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٤
» :-/ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٤
» کودکی :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اهای ای فلانی :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» از جلو نظام بچه ها! عقب گرد!!!! :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» اهای یارو :: ٦ اردیبهشت ۱۳٩٤
» تغییرات مشهود :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩٤
» درگذر زمان ... :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٤
» 12 ماه :: ٢۸ فروردین ۱۳٩٤
» 94/1/27 :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٤
» نداریم !!!!! خلاص :: ٢٥ فروردین ۱۳٩٤
» حواست هست! :: ٢۳ فروردین ۱۳٩٤
» یارب سعه صدر :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٤
» جنبه، مسافرت،جا افتادن :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٤
» راستش :: ۱۱ فروردین ۱۳٩٤
» وای :: ۱٠ فروردین ۱۳٩٤
» حال دلخواه :: ٧ فروردین ۱۳٩٤
» 94 :: ۱ فروردین ۱۳٩٤
» چهارشنبه سوری :: ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
» استرس :: ٢٥ اسفند ۱۳٩۳
» 5 روز مونده :: ٢٤ اسفند ۱۳٩۳
» 23/12 :: ٢۳ اسفند ۱۳٩۳
» 21 اسفند 93 :: ٢۱ اسفند ۱۳٩۳
» چه خواهد شد؟ :: ۱٧ اسفند ۱۳٩۳
» چی شد؟ :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۳
» 13 اسفند :: ۱۳ اسفند ۱۳٩۳
» کتاب :: ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
» بلاتکلیفی :: ۱٠ اسفند ۱۳٩۳
» برای ششمین بار چراغ ها را من خاموش میکنم :: ٦ اسفند ۱۳٩۳
» احمقانه است :: ٤ اسفند ۱۳٩۳
» برق زدگی و شخصیت برتر :: ٢ اسفند ۱۳٩۳
» ایرادهای من :: ۳٠ بهمن ۱۳٩۳
» وسواس :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۳
» خواسته های خالصانه :: ٢۸ بهمن ۱۳٩۳
» خدآیا شکرت :: ٢٦ بهمن ۱۳٩۳
» پنجشنبه :: ٢٤ بهمن ۱۳٩۳
» سکوت :: ٢۳ بهمن ۱۳٩۳
» ۱۸ بهمن ۱۳٩۳ :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۳
» هوراااااا :: ۱ بهمن ۱۳٩۳
» غول مرحله اول :: ۳٠ دی ۱۳٩۳
» ..... :: ٢۳ دی ۱۳٩۳
» شیخ الرئیس :: ٢٢ دی ۱۳٩۳
» یه پنج شنبه مزخرف دیگه :: ۱۸ دی ۱۳٩۳
» خشکسالی است :: ۱٥ دی ۱۳٩۳
» گذشتن... :: ۱۳ دی ۱۳٩۳
» 12 دی 93 :: ۱٢ دی ۱۳٩۳
» 93/10/08 :: ۸ دی ۱۳٩۳
» طلاق :: ٤ دی ۱۳٩۳
» دوباره ها :: ۳ دی ۱۳٩۳
» خصیصه :: ٢٩ آذر ۱۳٩۳
» ای بابا :: ٢٦ آذر ۱۳٩۳
» are you OK? :: ٢٥ آذر ۱۳٩۳
» کاش :: ٢٤ آذر ۱۳٩۳
» کی با اوناست :: ٢٤ آذر ۱۳٩۳
» یه حسی... :: ٢٢ آذر ۱۳٩۳
» ٢۱ آذر ۱۳٩۳ :: ٢۱ آذر ۱۳٩۳
» آذر زیبا :: ۱٩ آذر ۱۳٩۳
» نکنید بابا :: ۱٧ آذر ۱۳٩۳
» حرفای بقیه منو داغون میکنه :: ۱۳ آذر ۱۳٩۳
» عجیبه! :: ۱٢ آذر ۱۳٩۳
» گریه :: ٩ آذر ۱۳٩۳
» بیات... :: ۸ آذر ۱۳٩۳
» ........ :: ٥ آذر ۱۳٩۳
» خدایا :: ۳٠ آبان ۱۳٩۳
» حسرت میشه چه چیزایی!! :: ٢٩ آبان ۱۳٩۳
» چطوری؟ :: ٢٥ آبان ۱۳٩۳
» ... :: ٢٢ آبان ۱۳٩۳
» 20 ابان :: ٢٠ آبان ۱۳٩۳
» هم صحبت باد میشم اینبار :: ۱٧ آبان ۱۳٩۳
» ۱٥ آبان ۱۳٩۳ :: ۱٥ آبان ۱۳٩۳
» حس قشنگ قدیمی :: ۱۳ آبان ۱۳٩۳
» غریبه... :: ٤ آبان ۱۳٩۳
» گه تو این زندگی :: ٢٧ مهر ۱۳٩۳
» ضعف :: ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» و ی ا ر :: ۱٧ مهر ۱۳٩۳
» حال ندارم :: ۱٦ مهر ۱۳٩۳
» چی بود نمیدونم :: ۱۳ مهر ۱۳٩۳
» اینروزها :: ۱۱ مهر ۱۳٩۳
» جمعه ها... :: ٥ مهر ۱۳٩۳
» 31شهریور :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۳
» دست نخواهد برداشت! :: ۱۸ شهریور ۱۳٩۳
» راستش :: ۱٢ شهریور ۱۳٩۳
» درک.....شاید برای من "ر "به فتحه مزین است :: ۱۱ شهریور ۱۳٩۳
» ... :: ٧ شهریور ۱۳٩۳
» غمگینم به هزاران دلیل... :: ٤ شهریور ۱۳٩۳
» یارب... :: ۳ شهریور ۱۳٩۳
» باید طی بشه میدونم! :: ۳٠ امرداد ۱۳٩۳
» 30 مرداد :: ٢٩ امرداد ۱۳٩۳
» مغزم نمیکشه :: ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
» تنم لرزید! :: ٢۸ امرداد ۱۳٩۳
» مگه میشه؟ :: ٢٦ امرداد ۱۳٩۳
» نُهتوی :: ٢٤ امرداد ۱۳٩۳
» قانون قانونِ!! :: ٢٢ امرداد ۱۳٩۳
» یادم رفته بود! :: ٢۱ امرداد ۱۳٩۳
» فکر... :: ٢٠ امرداد ۱۳٩۳
» حاشا... :: ۱٩ امرداد ۱۳٩۳
» توجیه :: ۱٧ امرداد ۱۳٩۳
» دور که میشوی... :: ۱٦ امرداد ۱۳٩۳
» خواب... :: ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» من از... :: ۱٢ امرداد ۱۳٩۳
» یادش بخیر؟ :: ٩ امرداد ۱۳٩۳
» دمت... :: ٦ امرداد ۱۳٩۳
» سخته؟ :: ٢۸ تیر ۱۳٩۳
» ترس :: ٢٥ تیر ۱۳٩۳
» 25/4/93 :: ٢٥ تیر ۱۳٩۳
» شکر :: ٢٤ تیر ۱۳٩۳
» اهووووم :: ٢٠ تیر ۱۳٩۳
» .... :: ۱٩ تیر ۱۳٩۳
» خواب :: ۱٦ تیر ۱۳٩۳
» .... :: ۱٤ تیر ۱۳٩۳
» قفس :: ۱۳ تیر ۱۳٩۳
» نفرین!!! :: ۱٢ تیر ۱۳٩۳
» چه کار باید بکنم!! :: ۱٠ تیر ۱۳٩۳
» ۸ تیر ۱۳٩۳ :: ۸ تیر ۱۳٩۳
» ٧ تیر ۱۳٩۳ :: ٧ تیر ۱۳٩۳
» ..... :: ٦ تیر ۱۳٩۳
» سخته؟ :: ٥ تیر ۱۳٩۳
» مونثیت من! :: ٤ تیر ۱۳٩۳
» 93/04/03 :: ۳ تیر ۱۳٩۳
» حول حالنا... :: ۳ تیر ۱۳٩۳
» ۱ تیر ۱۳٩۳ :: ۱ تیر ۱۳٩۳
» ۱ تیر ۱۳٩۳ :: ۱ تیر ۱۳٩۳
» باز؟ :: ۳٠ خرداد ۱۳٩۳
» ٢٩ خرداد ۱۳٩۳ :: ٢٩ خرداد ۱۳٩۳
» ٢٧ خرداد ۱۳٩۳ :: ٢٧ خرداد ۱۳٩۳
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۳ :: ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» تموم شد :: ٢٦ خرداد ۱۳٩۳
» قوت :: ٢٢ خرداد ۱۳٩۳
» 20 خرداد :: ٢٠ خرداد ۱۳٩۳
» 93/3/19 :: ۱۸ خرداد ۱۳٩۳
» نفهم! :: ۱٧ خرداد ۱۳٩۳
» نذر :: ۱٦ خرداد ۱۳٩۳
» خواب :: ۱٤ خرداد ۱۳٩۳
» حرومزاده! :: ۱۱ خرداد ۱۳٩۳
» عجیب اما واقعی :: ٧ خرداد ۱۳٩۳
» خود آروم کنی ... :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یه مشت ادعا... :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ریشه... :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سکوت برهر درد بی درمان دواست؟ :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۳
» مثبت + منفی - :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چقدر؟ :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» .! :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» حیف! :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چطوری داد بزنم؟ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» همش ؟ :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ای بابا... :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چرا؟ :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» واقعا اآ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» هان؟ :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩۳
» 1393/02/07 :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» چرا؟ :: ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳
» 1393/02/01 :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» لعنت به ذات کثیف و اشغالتون :: ٢٦ فروردین ۱۳٩۳
» ناشناخته ها :: ٢٥ فروردین ۱۳٩۳
» چی بگم آخه؟ :: ٢٢ فروردین ۱۳٩۳
» ۱٩ فروردین ۱۳٩۳ :: ۱٩ فروردین ۱۳٩۳
» ۱٧ فروردین ۱۳٩۳ :: ۱٧ فروردین ۱۳٩۳
» دلتنگی :: ٩ فروردین ۱۳٩۳
» اَ دخترچقدر وابسته بودی آ .... :: ٤ فروردین ۱۳٩۳
» ای آرامش دهنده ی قلب ها :: ۱ فروردین ۱۳٩۳
» 92/12/28 :: ٢٩ اسفند ۱۳٩٢
» 92/12/28 :: ٢۸ اسفند ۱۳٩٢
» هیچ فکر کردی ؟ :: ٢٧ اسفند ۱۳٩٢
» چرا؟ :: ٢٤ اسفند ۱۳٩٢
» خوبیه زندگی اینه.... :: ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» مغزم درد میکنه :: ٢۱ اسفند ۱۳٩٢
» :) :: ٢٠ اسفند ۱۳٩٢
» همون حس :: ۱۸ اسفند ۱۳٩٢
» تنفر.... :: ۱٧ اسفند ۱۳٩٢
» خشششششششششششششششششش :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» فقط... :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٢
» کوچک است ... :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» ٢٥ بهمن ۱۳٩٢ :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» داستان بقیه! :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» شب که میشه همه چیز سیاه میشه حتا خیال :: ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
» هیچ چیز سر جاش نیست :: ۱٩ بهمن ۱۳٩٢
» کوچک درون :: ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» راستی .... :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٢
» حواست هست ؟ :: ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» سرما :: ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» دگردیسی :: ۱۳ بهمن ۱۳٩٢
» فردا ...استرس و روزهای قبل :: ۱٢ بهمن ۱۳٩٢
» .......... :: ٩ بهمن ۱۳٩٢
» هیچ میدونستی :: ۸ بهمن ۱۳٩٢
» کارگران مشغول کارند !؟ :: ۸ بهمن ۱۳٩٢
» یه جاهایی :: ٧ بهمن ۱۳٩٢
» ٥ بهمن ۱۳٩٢ :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» دوست!!!! :: ٥ بهمن ۱۳٩٢
» هووووم :: ۳ بهمن ۱۳٩٢
» غرور :: ۳ بهمن ۱۳٩٢
» دم ....بازدم :: ۱ بهمن ۱۳٩٢
» رسالت :: ٢٥ دی ۱۳٩٢
» حالم خوبه.... :: ٢٤ دی ۱۳٩٢
» خارج از اعتدال :: ٢٢ دی ۱۳٩٢
» ای شیطون..... :: ۱۸ دی ۱۳٩٢
» کودک و مادر .... :: ۱٦ دی ۱۳٩٢
» انفلانزا :: ۱٥ دی ۱۳٩٢
» یعنی 1 /12؟ :: ۱٤ دی ۱۳٩٢
» آقای باشخصیت اجباری :: ۱٤ دی ۱۳٩٢
» برف می آید ! :: ۱۱ دی ۱۳٩٢
» خِلاص! :: ٩ دی ۱۳٩٢
» میدونی آ اما....... :: ۸ دی ۱۳٩٢
» ناخودآگاه :: ٧ دی ۱۳٩٢
» ذات ! :: ٥ دی ۱۳٩٢
» 3ماه :: ٤ دی ۱۳٩٢
» چراها !! :: ۳ دی ۱۳٩٢
» .... :: ۱ دی ۱۳٩٢
» شب یلدای امسال .... :: ۱ دی ۱۳٩٢
» کجاست؟ :: ٢٧ آذر ۱۳٩٢
» خوابم میبره .... :: ٢٧ آذر ۱۳٩٢
» آژیر سفید .... :: ٢٧ آذر ۱۳٩٢
» ................ :: ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» تجربه :: ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» پ.ن ها :: ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» 92/9/19 :: ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» لعنت به اجبار... :: ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» ای تمام .... :: ۱۳ آذر ۱۳٩٢
» فکر نمیکنم ! :: ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» فقط اندکی... :: ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» پیری! :: ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» همین ! :: ٩ آذر ۱۳٩٢
» وای به... :: ٤ آذر ۱۳٩٢
» silent :: ۱ آذر ۱۳٩٢
» کوفت هم کوفت های قدیم ! :: ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» لبریز! :: ۳٠ مهر ۱۳٩٢
» چیزهای دوست نداشتنی ! :: ٢٩ مهر ۱۳٩٢
» حیف! :: ٢۳ مهر ۱۳٩٢
» غبطه ! :: ٢٢ مهر ۱۳٩٢
» بد نبود! :: ٢۱ مهر ۱۳٩٢
» خالی :: ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» خسته ام :: ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» استرس دارم :: ۱٥ مهر ۱۳٩٢
» یابوی درون!!!!! :: ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» بی قر و با قر !!! :: ۱۳ مهر ۱۳٩٢
» بی خیالی :: ۱٢ مهر ۱۳٩٢
» چی میشد همینجوری اینجوری بود؟ :: ۱۱ مهر ۱۳٩٢
» اون وقتام :: ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» بدهکارم :: ۱٠ مهر ۱۳٩٢
» استیصال :: ٩ مهر ۱۳٩٢
» اندکی از آنچه در سرم است ! :: ٩ مهر ۱۳٩٢
» روزمره این روزهام :: ۸ مهر ۱۳٩٢
» دست بند کشی :: ٦ مهر ۱۳٩٢
» توهم :: ٢ مهر ۱۳٩٢
» غربت پهناور :: ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» 31/6/92 :: ۳۱ شهریور ۱۳٩٢
» ..................... :: ٢٦ شهریور ۱۳٩٢
» یکی از فانتزی هام :: ٢٤ شهریور ۱۳٩٢
» مسافرت 4 روزه و بعدش :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٢
» ۲۲/۶/۹۲ :: ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» ۲۱/۶/۹۲ :: ٢٢ شهریور ۱۳٩٢
» بی فکری !!میشه ؟ :: ۱٢ شهریور ۱۳٩٢
» ۹۲/۵/۲ :: ۱۱ شهریور ۱۳٩٢
» یه دختر دارم شاه نداره :: ۱٠ شهریور ۱۳٩٢
» روز وبلاگ :: ٩ شهریور ۱۳٩٢
» بزن برطبل بیعاری که انهم عالمی دارد؟؟ :: ٧ شهریور ۱۳٩٢
» غربت :: ٥ شهریور ۱۳٩٢
» :| :: ٤ شهریور ۱۳٩٢
» پیچیدم نیچیدیم یا نپیچید :: ٢ شهریور ۱۳٩٢
» مرور آرشیو :: ٢ شهریور ۱۳٩٢
» نشتی فکری :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» لج :: ۳٠ امرداد ۱۳٩٢
» سر درد عجیب :: ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» بی حوصلگی :: ٢۳ امرداد ۱۳٩٢
» کم خوندن و بد فهمی :: ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» سکوت :: ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» زندگی کاری با فسیل ها :: ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» حس خفگی :: ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» منفی گرایی :: ۱۸ امرداد ۱۳٩٢
» عصبانی ام :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٢
» تعریف که میکنی !گمان که میکنی !!...... :: ۱٦ امرداد ۱۳٩٢
» نظرات(۰) :: ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» بدخوابی و عواقبش :: ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» غرور :: ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» دلم گرفته :: ۱٠ امرداد ۱۳٩٢
» امیدوارم :: ٩ امرداد ۱۳٩٢
» ساعت های غیر اداری :: ٧ امرداد ۱۳٩٢
» آنچه گذشت ..... :: ٦ امرداد ۱۳٩٢
» لذت های دم دستی :: ٤ امرداد ۱۳٩٢
» اخر شب شلوغ :: ۳ امرداد ۱۳٩٢
» بعد چرت ...... :: ٢ امرداد ۱۳٩٢
» یاد.... :: ٢ امرداد ۱۳٩٢
» فساد درمن..... :: ۱ امرداد ۱۳٩٢
» مثل سگ پشیمونم!! :: ۱ امرداد ۱۳٩٢
» اشتباه کردم!!! :: ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» امروز از اون روزهاست :: ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» تموم شد :: ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» ناخودآگاه :: ٢۳ تیر ۱۳٩٢
» حواشی :: ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» 20 /4 /92 :: ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» اتفاقات متروویی :: ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» 79ثانیه :: ۱۸ تیر ۱۳٩٢
» گرممه :: ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» حس خوبیه! :: ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» بعضی تو پاچه ای ها !!! :: ٩ تیر ۱۳٩٢
» شبی آنچنان به یاد ماندنی که نیاز به عکس نداشت :: ٧ تیر ۱۳٩٢
» 92/4/4 :: ٤ تیر ۱۳٩٢
» حقوق :: ۳ تیر ۱۳٩٢
» بوی سوختن ..... :: ۱ تیر ۱۳٩٢
» خرو خرما :: ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» بار nام :: ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» سه باره نوشته :: ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» دوباره نوشت :: ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» سخت ترین کارای دنیا :: ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» یخ در بهشت :: ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» هیجی نشده فقط.... :: ٢٤ خرداد ۱۳٩٢
» :| :: ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» بیست خرداد :: ٢۱ خرداد ۱۳٩٢
» 16خرداد :: ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» دو :: ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» عودکرده ها :: ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» اگه.... :: ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» آخر هفته ها :: ۱۱ خرداد ۱۳٩٢
» حساسیت ها :: ۸ خرداد ۱۳٩٢
» اینجا سوئیس نیست :: ٧ خرداد ۱۳٩٢
» بچه های نسل ما! :: ٦ خرداد ۱۳٩٢
» درد بی درمون :: ٥ خرداد ۱۳٩٢
» روز پدر :: ٤ خرداد ۱۳٩٢
» خواب :: ٢ خرداد ۱۳٩٢
» همینجوری نوشت این چند روز :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلم تنگ شده! :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» این متن مزخرفم رو توصیه نمیکنم بخونید :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» باید بخوابم :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» میخندم :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 6روز به خرداد :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» :| 17 روز :: ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» 92/2/23 :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تخلیه افکار ! :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آخییی و یادش بخیر! :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» همون حال :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» :| :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آقای چی دیونه است :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» دلم پره :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» روزگار بی حقوق :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خاطرات رو حک میکنن عطرها :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» به من ربط نداره.... :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» Take a smile ! یه لبخند بردار :: ۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» خداحافظی :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» سوء تفاهم :: ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢
» آرام چون برف زمستان :: ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» Running :: ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» صبح هایی پر از تداخل هورمون :: ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» لعنتی بازم معده درد :: ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» نوشتنی ها :: ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» :::::::::::::: هشدار ::::::::::::::: :: ٢٧ فروردین ۱۳٩٢
» بدقولی.... :: ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» ... :: ٢٤ فروردین ۱۳٩٢
» خاطرات :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» تسلیت :: ٢۱ فروردین ۱۳٩٢
» رو روان ها :: ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» دوباره نوشت :: ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» اختیار :: ۱۸ فروردین ۱۳٩٢
» 17/1/91 :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» دلم گرفته :: ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» فکر های هچلی :: ٩ فروردین ۱۳٩٢
» 6 فروردین 92 :: ٦ فروردین ۱۳٩٢
» 1/1/92 :: ٢ فروردین ۱۳٩٢
» 4شنبه سوری :: ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» عصبی ام :: ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» 28/12/91 :: ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
» :| :: ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» 6روز تا 91 :: ٢٤ اسفند ۱۳٩۱
» نوشتنم نمیاد :: ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» اه :: ٢۱ اسفند ۱۳٩۱
» مدام :: ٢٠ اسفند ۱۳٩۱
» 2باره نوشت :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» ناجورم :: ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» 5شنبه برفی :: ۱٧ اسفند ۱۳٩۱
» 91/12/16 :: ۱٦ اسفند ۱۳٩۱
» 15/12/91 :: ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» 14/12/91 :: ۱٤ اسفند ۱۳٩۱
» 3باره نوشت امروز :: ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» دوباره نوشت امروز :: ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» دلم میخواد یادم بره :: ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» سرم درد میکنه :: ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
» لبریز :: ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» وقتی نخواهی .... :: ٩ اسفند ۱۳٩۱
» تعکیس :: ۸ اسفند ۱۳٩۱
» دلم سیگار میخواد :: ٧ اسفند ۱۳٩۱
» :| :: ٦ اسفند ۱۳٩۱
» 5اسفند 91 :: ٥ اسفند ۱۳٩۱
» ساکت میشی وقتی .... :: ٥ اسفند ۱۳٩۱
» 5شنبه خوشکله زشت شد :( :: ۳ اسفند ۱۳٩۱
» واراثت :: ٢ اسفند ۱۳٩۱
» 1/12/91 :: ۱ اسفند ۱۳٩۱
» عدد :: ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» حق! :: ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» در و دیوار شهر و خونه و همه چی دندون دار شده لعنتی ! :: ٢۸ بهمن ۱۳٩۱
» بیمنطقی مزمن ! :: ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» خدایا شکرت :: ٢٥ بهمن ۱۳٩۱
» یه حس گاهی گاهی .... :: ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» 40روز تقریبا مانده به عید :: ٢۳ بهمن ۱۳٩۱
» 18 بهمن :: ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» تیریپیون !!! :: ۱٧ بهمن ۱۳٩۱
» 16بهمن :: ۱٦ بهمن ۱۳٩۱
» انگار گاهی وقتا خالیه خالی ام .... :: ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» :| :: ۱۱ بهمن ۱۳٩۱
» ................... :: ٩ بهمن ۱۳٩۱
» حس حماقت :: ٧ بهمن ۱۳٩۱
» چرا؟ :: ٦ بهمن ۱۳٩۱
» الکی گیر دادم به همه چیز !!!! :: ٤ بهمن ۱۳٩۱
» حرف.... :: ٤ بهمن ۱۳٩۱
» اه :: ۳ بهمن ۱۳٩۱
» مثل یک رویای خشک پا گرفتی :: ٢ بهمن ۱۳٩۱
» لعنت به همتون :: ۱ بهمن ۱۳٩۱
» :| :: ۳٠ دی ۱۳٩۱
» از بعضی شهرها و جاها نرفته بدم میاد :: ٢٧ دی ۱۳٩۱
» نگاه تو....ستار :: ٢٦ دی ۱۳٩۱
» ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: ٢٦ دی ۱۳٩۱
» :( :: ٢٥ دی ۱۳٩۱
» کاش زودتر فردا ها بیان :: ٢٢ دی ۱۳٩۱
» نفس عمیق .... :: ۱۸ دی ۱۳٩۱
» ترسیدم از دست برود هم او که جانم با اوست :: ۱٧ دی ۱۳٩۱
» :) :: ۱٥ دی ۱۳٩۱
» یه حس هایی :: ۱٤ دی ۱۳٩۱
» یاد آوری یه وقتایی :: ۱۳ دی ۱۳٩۱
» غر .... :: ۱٢ دی ۱۳٩۱
» سنگ :: ۱۱ دی ۱۳٩۱
» وقتی ... :: ۱۱ دی ۱۳٩۱
» حس :: ٩ دی ۱۳٩۱
» طعم تلخ یه روز داغون ..... :: ٧ دی ۱۳٩۱
» هرکسی برای خودش زندگی میکنه..... :: ٦ دی ۱۳٩۱
» ای بابا کلافه ام چقدر امروز...... :: ٥ دی ۱۳٩۱
» صبح های سرد زمستونی ....و حس حماقت :: ۳ دی ۱۳٩۱
» بازم از خودم بدم میاد ! :: ٢ دی ۱۳٩۱
» کابوس سالها پیش....!!! :: ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» هر نفسی .... :: ٢٩ آذر ۱۳٩۱
» ..... :: ٢۸ آذر ۱۳٩۱
» هنجار ....ناهنجار :: ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» گرو :: ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» هیییییییییییییییییییی!!!! :: ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» اه!! :: ٢۳ آذر ۱۳٩۱
» هوم بعضی چیزای کوچک :: ٢۱ آذر ۱۳٩۱
» 19/9/91 :: ٢٠ آذر ۱۳٩۱
» :| :: ۱۸ آذر ۱۳٩۱
» ........ :: ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» هیچی نیست فقط .... :: ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» عمل یا فعالیت ؟ :: ۱٤ آذر ۱۳٩۱
» هی نمیشه :: ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» دوست........ دیگر دور ایستاده ایم نفس بکش :: ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» روز وایتکس... :: ٩ آذر ۱۳٩۱
» کش شلوار ...کش جوراب ..لباس های زمستونی ....همه رو کلافه ام :: ٧ آذر ۱۳٩۱
» ..... :: ٦ آذر ۱۳٩۱
» اه :: ۳ آذر ۱۳٩۱
» هیچیم نیست :: ٢ آذر ۱۳٩۱
» :| :: ٢ آذر ۱۳٩۱
» سردمه :: ۱ آذر ۱۳٩۱
» شوک... :: ۱ آذر ۱۳٩۱
» امروز را خیلی تجربه کرده ام.... :: ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» بهم برخورده :: ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» سکوتم :: ٢٩ آبان ۱۳٩۱
» تغییر کردم؟ :: ٢٧ آبان ۱۳٩۱
» حسم میگه.... :: ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» هی میزند :: ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» اینبار دلم نگرفته :: ٢٥ آبان ۱۳٩۱
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» قاطیه همه چی! :: ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» دل گیرم .... :: ۱٥ آبان ۱۳٩۱
» همون یکی و اون یکی.... :: ۱۱ آبان ۱۳٩۱
» ٩ آبان ۱۳٩۱ :: ٩ آبان ۱۳٩۱
» .... :: ۸ آبان ۱۳٩۱
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: ٧ آبان ۱۳٩۱
» قهوه ی سفید...! :: ٦ آبان ۱۳٩۱
» چرا کاری نمیکنی؟ :: ٥ آبان ۱۳٩۱
» نمیدونم چه مرگمه .... :: ۳ آبان ۱۳٩۱
» .....!!!..... :: ۳ آبان ۱۳٩۱
» ٢ آبان ۱۳٩۱ :: ٢ آبان ۱۳٩۱
» من بی قهوه میمیرم :((( :: ۱ آبان ۱۳٩۱
» آخ خدایا......... :: ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» ٢٦ مهر ۱۳٩۱ :: ٢٦ مهر ۱۳٩۱
» :| :: ٢٥ مهر ۱۳٩۱
» ٢٤ مهر ۱۳٩۱ :: ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» دیونه شده ام :: ٢۳ مهر ۱۳٩۱
» New folder :: ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» خوشحال نیستم :: ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» خسته ام امشب :: ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» لیاقت یا حماقت؟ :: ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» :| :: ۱٠ مهر ۱۳٩۱
» یه سوال؟ :: ٩ مهر ۱۳٩۱
» عطر؟ :: ۸ مهر ۱۳٩۱
» بازم مریضی و ...... :: ۸ مهر ۱۳٩۱
» تو ایی....! :: ٦ مهر ۱۳٩۱
» ٥ مهر ۱۳٩۱ :: ٥ مهر ۱۳٩۱
» :| :: ٤ مهر ۱۳٩۱
» عر عر عر :: ۳ مهر ۱۳٩۱
» دلم حرف داره امشب :: ۱ مهر ۱۳٩۱
» ناامیدی را عشق است اینروزها ..... :: ۱ مهر ۱۳٩۱
» 80 روز.... :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» هیچ بازهم هیچ :: ۳۱ شهریور ۱۳٩۱
» نا امیدی .... :: ٢٥ شهریور ۱۳٩۱
» ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» وقتی بی مقاوتم مقابل افکار سیاهم :: ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» ....غمگینم ... :: ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» این نیز بگذرد... :: ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» آسمان... :: ۱۸ شهریور ۱۳٩۱
» والا.....روانی :: ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» بغ بغو .... :: ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» هیچ.... :: ۱٢ شهریور ۱۳٩۱
» هیییییی....اشک را عجیب ، گاهی دوست دارم :: ۱۱ شهریور ۱۳٩۱
» میروم جایز نیست :: ٩ شهریور ۱۳٩۱
» هه هه :: ٦ شهریور ۱۳٩۱
» :| :: ٤ شهریور ۱۳٩۱
» Im sorry :: ۳ شهریور ۱۳٩۱
» ..... :: ۱ شهریور ۱۳٩۱
» مسافرت شمال بعد حدود 4سال :: ۱ شهریور ۱۳٩۱
» :( :: ٢٢ امرداد ۱۳٩۱
» به همین راحتی ثانیه ای را اعتماد نمیتوان .... :: ٢۱ امرداد ۱۳٩۱
» گاهی وقتا :: ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» ......سکوت...... :: ۱٥ امرداد ۱۳٩۱
» بیخوابی.... :: ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» از سالها پیش از روزی اینچنین متنفرم بودم .... :: ۱۳ امرداد ۱۳٩۱
» ببین مثلا آدم ....!!!!! :: ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» بابا لامصب منم آدمم!!! :: ٩ امرداد ۱۳٩۱
» آدمی است دیگر ....! :: ٧ امرداد ۱۳٩۱
» هییییییییییییییی!!!! همین. روبه خودم نوشتم برای دلی که جا ندارد هیج جا .... :: ۳۱ تیر ۱۳٩۱
» چرا؟ :: ٢٩ تیر ۱۳٩۱
» هوووم ............. :: ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» .......................س ک و ت .................... :: ٢٧ تیر ۱۳٩۱
» شب شعر شراب و ... :: ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» ای بابا :: ٢۳ تیر ۱۳٩۱
» 12/اردیبهشت /88 :: ۱٩ تیر ۱۳٩۱
» درد دل :: ۱٧ تیر ۱۳٩۱
» .... :: ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» حال دلم بی کسی را دیگر طاقت ندارد :: ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» بغض دارم ... :: ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» همیشه .... :: ٩ تیر ۱۳٩۱
» درد ِ دل :: ٢ تیر ۱۳٩۱
» !! :: ۱ تیر ۱۳٩۱
» break :: ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» کاشکی :: ۱٧ خرداد ۱۳٩۱
» آن مرد رفت ....سالهاست :: ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» دوکوتاه از من :: ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» تنها میان خودم دلم آسیب /پذیر دارد :: ٦ خرداد ۱۳٩۱
» به همین سادگی :: ۱ خرداد ۱۳٩۱
» کاش... :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» هووووووم :: ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» کابوس سالها پیش....!!! :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» عینک :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ....!!!.... :: ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ؟ :: ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» تنهایی :: ٢۱ فروردین ۱۳٩۱
» من ... :: ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» ..... :: ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» بی طاقت شده ام ! :: ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» ۱٥ فروردین ۱۳٩۱ :: ۱٥ فروردین ۱۳٩۱
» ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» میخواستم ... نتوانستم ... باختم :: ۸ فروردین ۱۳٩۱
» من یه چیزو مطمئنم .... :: ٥ فروردین ۱۳٩۱
» هوا.... :: ۳ فروردین ۱۳٩۱
» آیا دچار بوده ام ؟ :: ٢ فروردین ۱۳٩۱
» پرسشی بی پاسخ :: ٢٧ اسفند ۱۳٩٠
» ٢٦ اسفند ۱۳٩٠ :: ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» :( :: ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» د... ... ... ... وث! :: ٢٥ اسفند ۱۳٩٠
» 4شنبه .... سوری :: ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» غمگینم :: ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» دلتنگی...! :: ٢۱ اسفند ۱۳٩٠
» اینبار برای خودم مینویسم :: ٢٠ اسفند ۱۳٩٠
» ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» دنگ دنگ دنگ......... :: ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» حرف دارم ... :: ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» گاهی! :: ۱٦ اسفند ۱۳٩٠
» هرسال این موقع ...؟! :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» کم دارمش :: ۱٤ اسفند ۱۳٩٠
» پیچیدگی ...! :: ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
» این روزها عجیب حال عشق دارم :: ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» I'm so sorry :: ٩ اسفند ۱۳٩٠
» I'm sad :: ٩ اسفند ۱۳٩٠
» !عجیب! :: ٧ اسفند ۱۳٩٠
» بازم فقط میخوام حرف بزنم .... هیچکس و ندارم بگم بش ....جدی نگیرید :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» اما آیا همه این را می فهمند؟ :: ۳٠ بهمن ۱۳٩٠
» آره خودمم میدونم :: ٢٩ بهمن ۱۳٩٠
» گاهی اینرسی !گاهی جنبشی ! :: ٢٦ بهمن ۱۳٩٠
» فقط میخوام حرف بزنم !جدی نگیرید :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» ٢٥ بهمن ۱۳٩٠ :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» ! :: ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» دلم درد میکنه! :: ٢٤ بهمن ۱۳٩٠
» و باید...! :: ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» میخواهم خودم را دار بزنم ! :: ٢۱ بهمن ۱۳٩٠
» ۱۸ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» I'm a docter :: ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» آلزایمر :: ۱۸ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٧ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» حس های ادامه دار....تا کی؟ :: ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» چقدر :: ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» این حس لعنتی از مرگ بدتره !!!!! :: ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» شماره امین آبادو دارین ؟ :: ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» غروب کرد :: ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» ۱۳ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» ۱٠ بهمن ۱۳٩٠ :: ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» ٤ دی ۱۳٩٠ :: ٤ دی ۱۳٩٠
» ٢٥ آذر ۱۳٩٠ :: ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» یک داستان کوتاه... :: ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» ۱٩ آذر ۱۳٩٠ :: ۱٩ آذر ۱۳٩٠
» گاهی وقتا... :: ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: ٢٤ آبان ۱۳٩٠
» ٢۳ آبان ۱۳٩٠ :: ٢۳ آبان ۱۳٩٠
» ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: ٢۱ آبان ۱۳٩٠
» ... :: ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» دیده بودم... :: ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» ۱٥ آبان ۱۳٩٠ :: ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» آخه چیه من حسودی داره دنیا؟ :: ۱ آبان ۱۳٩٠
» تنت به ناز طبیبان نیاز مند مباد :: ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» حسین پناهی :: ٢٦ مهر ۱۳٩٠
» ای کاش :: ٢٤ مهر ۱۳٩٠
» .... :: ۱٦ مهر ۱۳٩٠
» ٢٥ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» ٢۳ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢۳ شهریور ۱۳٩٠
» ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: ٢٠ شهریور ۱۳٩٠
» ای کاش کسی رو داشتم که میفهمید :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» ۱٩ شهریور ۱۳٩٠ :: ۱٩ شهریور ۱۳٩٠
» ٩ شهریور ۱۳٩٠ :: ٩ شهریور ۱۳٩٠
» ۳ شهریور ۱۳٩٠ :: ۳ شهریور ۱۳٩٠
» ٢٦ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
» ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» دلم میگیره :: ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» ای کاش :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» بیهودگی :: ۱٧ تیر ۱۳٩٠
» ۱٦ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» ۱٦ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» ۱٠ تیر ۱۳٩٠ :: ۱٠ تیر ۱۳٩٠
» باز هم یه ٢٠ خرداد دیگه داره میاد!!! :: ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» صدای شکستن دلم چند باره که میشنوم ؟ :: ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» The worst :: ۳ خرداد ۱۳٩٠
» رو به تو می نویسم آدمی برفی ! :: ٢٠ اسفند ۱۳۸٩
» دلم ! :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» ....... :: ۱٧ دی ۱۳۸٩
» ۱٤ فروردین ۱۳۸٩ :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» .......... :: ٢٧ اسفند ۱۳۸۸
» ٢۱ اسفند ۱۳۸۸ :: ٢۱ اسفند ۱۳۸۸
» کرگدن و پرنده :: ٢ اسفند ۱۳۸۸
» زود ... دیر !!!!! :: ٢۸ بهمن ۱۳۸۸
» من محکومم !! :: ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» ......! :: ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» انسان! :: ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
» هیچ! :: ۱ بهمن ۱۳۸۸
» ....! :: ۳٠ دی ۱۳۸۸
» یه کامنت از یه رهگذز :: ٢٤ دی ۱۳۸۸
» سیاهم ! :: ۱٧ دی ۱۳۸۸
» باد :: ۱٤ دی ۱۳۸۸
» دل خوش!!! :: ۱۱ دی ۱۳۸۸
» اگر دیر نشده باشد! :: ٧ دی ۱۳۸۸
» آرامش ؟ :: ٦ دی ۱۳۸۸
» نمیخوام !!!!!!!!!!!! :: ٥ دی ۱۳۸۸
» هیس! :: ٢٠ آذر ۱۳۸۸
» ٥ آذر ۱۳۸۸ :: ٥ آذر ۱۳۸۸
» به همین سادگی ..... ! :: ٢٢ آبان ۱۳۸۸
» میان بیشترینشان کمترینم! :: ٢٩ مهر ۱۳۸۸
» دو در جاست!!!! :: ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» ۱۱ امرداد ۱۳۸۸ :: ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: ۱٩ تیر ۱۳۸۸
» بی مقدمه ! :: ۳٠ خرداد ۱۳۸۸
» میخوام بخوابم! :: ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» ٢ خرداد ۱۳۸۸ :: ٢ خرداد ۱۳۸۸
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سال نو مبارک :: ۸ فروردین ۱۳۸۸
» ۱٦ بهمن ۱۳۸٧ :: ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» از دل چه بگویم ؟!! :: ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» ۱۱ آذر ۱۳۸٧ :: ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» وانهادی ؟! :: ٦ آذر ۱۳۸٧
» عجب صبری خدا دارد :: ٩ آبان ۱۳۸٧
» ٢٤ شهریور ۱۳۸٧ :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٧
» احساسات بر عقل حاکم هستند یا عقل امیر جان ماست ؟ :: ۱٢ تیر ۱۳۸٧
» باورم نمیشه :: ۱ تیر ۱۳۸٧
» سکوت :: ۸ خرداد ۱۳۸٧
» ..... :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧
» Goodbye my lover. :: ٢٠ فروردین ۱۳۸٧
» ..... :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٦
» بیمار :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٦
» .......... :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٦
» ٢٤ دی ۱۳۸٦ :: ٢٤ دی ۱۳۸٦
» يارا :: ۱۸ آذر ۱۳۸٦
» ۱۱ آذر ۱۳۸٦ :: ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» فال امروز ما هم .... :: ٢٧ آبان ۱۳۸٦
» سرو چمان من..... :: ٢٥ مهر ۱۳۸٦
» امشب عجيب چتيدم!!!!!!! :: ۱٢ مهر ۱۳۸٦
» ٢ مهر ۱۳۸٦ :: ٢ مهر ۱۳۸٦
» ۱٤ شهریور ۱۳۸٦ :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» ٤ شهریور ۱۳۸٦ :: ٤ شهریور ۱۳۸٦
» سمفونی مردگان :: ٢۸ امرداد ۱۳۸٦
» ٩ امرداد ۱۳۸٦ :: ٩ امرداد ۱۳۸٦
» .... :: ٢٤ تیر ۱۳۸٦
» ٧ تیر ۱۳۸٦ :: ٧ تیر ۱۳۸٦
» ....... :: ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
» ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: ٩ خرداد ۱۳۸٦
» برف :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» ... :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
» .......... :: ٢٧ فروردین ۱۳۸٦
» به نام آخدايی .... :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» ..... :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٦
» آرامش ؟!!!!!!!! :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٦
» دلتنگ .... !!! :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ٥ فروردین ۱۳۸٦
» عيدتون مبارک ... :: ٢٦ اسفند ۱۳۸٥
» ...... :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» عشق یا دوست داشتن ؟! :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٥
» .... :: ٢٤ بهمن ۱۳۸٥
» دوست! :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
» گفتند .... . :: ۸ بهمن ۱۳۸٥
» .... :: ۳ بهمن ۱۳۸٥
» ...... :: ۳٠ دی ۱۳۸٥
» تفعل به مولانا ..... ؟!!!!!!! :: ٢٧ دی ۱۳۸٥
» غرور.... :: ٢٠ دی ۱۳۸٥
» ۱۱ دی ۱۳۸٥ :: ۱۱ دی ۱۳۸٥
» ٦ دی ۱۳۸٥ :: ٦ دی ۱۳۸٥
» ... . :: ۱۸ آذر ۱۳۸٥
» ...... :: ۳٠ آبان ۱۳۸٥
» ...... مترسک ........ :: ٢٧ آبان ۱۳۸٥
» ....... :: ٦ آبان ۱۳۸٥
» « عشق و دیوانگی » :: ۱٦ مهر ۱۳۸٥
» **** :: ٤ مهر ۱۳۸٥
» .......... :: ٥ شهریور ۱۳۸٥
» ........ :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» ای بابا .............. . :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» « سخت است » :: ۱۸ خرداد ۱۳۸٥
» خاطره ها :: ٤ خرداد ۱۳۸٥
» فراموشيدم . :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» .... :: ۸ اردیبهشت ۱۳۸٥
» اميد ..... ؟؟؟؟؟؟ :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
» .... :: ٢٤ فروردین ۱۳۸٥
» « غروب کرد » :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٥
» ...... :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٤
» ....... :: ٢٠ اسفند ۱۳۸٤
» وای خدایا :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٤
» « وحسرتی » :: ۸ اسفند ۱۳۸٤
» " نمی دانم " :: ٢ اسفند ۱۳۸٤
» ولنتاين .... !!!!! :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٤
» الغياث... :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» دوست ِ من :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٤
» ...... :: ۸ بهمن ۱۳۸٤
» يه سال گذشت ؟!؟!؟!؟!؟ :: ٤ بهمن ۱۳۸٤
» کیست ؟ :: ٢ بهمن ۱۳۸٤
» زندگی یعنی چی؟!! :: ٢٤ دی ۱۳۸٤
» چيست ؟ :: ۱٥ دی ۱۳۸٤
» صبرو سکوت :: ٦ دی ۱۳۸٤
» ميگن زمستون ٍ !!!!!!!!!!!!!! :: ۱ دی ۱۳۸٤
» ٢٥ آذر ۱۳۸٤ :: ٢٥ آذر ۱۳۸٤
» چقدر زود ....دير ميشود ... :: ۱۸ آذر ۱۳۸٤
» ..... :: ٥ آذر ۱۳۸٤
» دلم ميسوزد .... :: ٢۳ آبان ۱۳۸٤
» ماه...... :: ۱٠ آبان ۱۳۸٤
» ........... :: ٩ مهر ۱۳۸٤
» پر هميت :: ۱٧ خرداد ۱۳۸٤
» ( طمع ) :: ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٤